Hjernerystelse Komplikasjoner


Etter hjernerystelse kan noen få problemer med kronisk hodepine, angst, søvnproblemer og svimmelhet.

Dersom man ikke har vært bevisstløs i forbindelse med hjernerystelsen, eller bare hatt en lett hjernerystelse, er faren for hjerneskade svært liten. Ved bevisstløshet øker faren for hodeskade.