Hjernerystelse Førstehjelp


Ved alvorlige hodeskader har man mulighet for å bedre utsiktene til pasienten dersom man kjenner til grunnleggende førstehjelp. Her er noen prinsipper kortfattet ramset opp i rekkefølge:

  1. Sørg for at den skadde setter seg eller legger seg.
  2. Prøv å få kontakt med den skadde. Dersom man ikke får kontakt kan man prøve å påføre personen smerte for eksempel ved å klype han i huden. Dersom han ikke reagerer på dette, er han bevisstløs.
  3. Sørg for at pasienten har frie luftveier og kjenn etter puls
  4. Sørg for at pasienten ved tegn til nakkeskade ligger helt i ro inntil hjelpen kommer.
  5. Ring ambulanse 113 dersom pasienten ikke kommer seg i løpet av kort tid.