Hjernerystelse Barn


Hjernerystelse hos barn er en vanlig tilstand. Legen vil her som hos voksne spørre om skademekanisme, bevissthetstap, symptomer og gjøre en god undersøkelse inkludert undersøkelse av nervesystemet. Det er også viktig å få frem om barnet husker hva som skjedde rett før og etter skaden.

Barn som pådrar seg hjernerystelse skal undersøkes av lege. Dersom barnet har vært bevisstløst, vil legen sende barnet til CT-scanning. Det er viktig at foreldre eller andre som har observert barnet, vet om barnet har vært bevisstløst. Hos barn er det spesielt viktig å ikke stråle kroppen for mye og legen vil derfor forsøke å unngå unødige røntgenundersøkelser.

Barn som har pådratt seg hjernerystelse skal observeres av voksne, dersom de ikke innlegges på sykehus. Det er viktig å vekke barnet opp fra søvn for å se at det er ved full bevissthet og kan snakke flere ganger i løpet av natten. Se behandling.

Unngå TV-spill, video og idrett til barnet er helt bra.

Vær spesielt oppmerksom på om barnet faller i bevissthet, har økende hodesmerter, kramper eller lammelser. Dersom man oppdager slike symptomer er det svært viktig straks å kontakte lege.