Hjernerystelse Symptomer


Ved lett hjernerystelse vil man være fortumlet og forvirret rett etterpå, men ikke mer enn i noen minutter. Svimmelhet og kvalme er vanlige symptomer. Hodepine er alltid til stede, men vanligvis avtar denne. Det er svært viktig å få frem om pasienten har vært bevisstløs eller ikke, og eventuelt hvor lenge. Bevissthetstap indikerer mer alvorlig skade. Kramper etter traumet kan tyde på blødning, og dette er viktig å spørre om til pårørende eller andre vitner til skaden. Korttidshukommelsen før og etter skaden kan være dårlig. Legen vil ved undersøkelse prøve å få frem om denne er endret. Sterke hodesmerter som øker på er et alvorlig symptom som legen vil merke seg.

Følelsesløshet eller problemer med å bevege på armer og/eller ben er alvorlig og slike pasienter vil øyeblikkelig bli innlagt på sykehus. Legen vil også spørre etter smerter i nakke eller rygg under undersøkelsen. Slike smerter kan tyde på kombinert hode- og ryggmargsskade. Dersom pasienten mister bevisstheten etter hodeskaden, er dette et alvorlig symptom.