Hjernerystelse Behandling


Ved hjernerystelse som ikke krever sykehusinnleggelse, og pasienten ikke har vært bevisstløs, må en pårørende observere den skadde i 24 timer. Hun skal da også observeres mens hun skal sove. Hun må vekkes to ganger første natt for å teste normale reaksjoner. Det er da viktig å notere seg om den skadde er orientert og snakker. Vær forsiktig de første dagene med TV-titting, lesing, TV-spill, alkohol og aktiviteter som innebærer risiko for hodeskade, eller til symptomene har gått over.

Dersom pasienten har vært bevisstløs og skal observeres hjemme, kreves en litt mer intensiv overvåkning. Legen vil instruere i dette ved et sykehusbesøk.

Alvorlige og moderate hodeskader skal alltid innlegges på sykehus. På sykehuset vil legene passe på at trykket i hjernen ikke blir for høyt. Dersom dette skjer kan mulige tiltak bli å hyperventilere pasienten, gi mannitol som senker hjernetrykket og eventuelt kirurgisk drenere ut en blødning.