Kraftig Hjernerystelse


Alvorlig hodeskade er mer sjeldent enn lett hodeskade. Pasienter med slik hodeskade skal øyeblikkelig legges inn på sykehus. Aktuelle skademekanismer er trafikkulykker, arbeidsulykker, slåsskamp og idrettsskader. Det er viktig å alltid tenke på nakkeskade hos denne gruppen. Vær derfor forsiktig med nakken hvis du møter en slik pasient.

Gruppen innebefatter hjernerystelse med langvarig bevissthetstap, hjerneblødninger av ulike slag etter skade og åpen hodeskade med blottlagt hjernevev. Funn som kan tyde på alvorlig hodeskade er:

  • bevissthetstap over 5 minutter
  • fallende bevissthet
  • økende hodesmerter
  • kramper, lammelser
  • brudd på skallebenet
  • høyt blodtrykk
  • pupiller med ulik størrelse
  • blod fra ører, nese og øyne
  • lav puls