Hjernerystelse


Hjernerystelse og andre hodeskader er vanlige kontaktårsaker ved norske legevakter. De fleste av kontaktene dreier seg om hjernerystelse og andre mindre hodeskader. Legen vil ved en slik kontakt gjøre en god undersøkelse, og vurdere behov for å innlegge pasienten på sykehus. Dersom pasienten har vært bevisstløs vil legen alltid sende pasienten til CT-scanning av hodet på røntgenavdeling. Ulykker, fall, slåsskamp og overfall er vanlige årsaker til hjernerystelse. Lett hjernerystelse kan i mange tilfeller observeres hjemme, mens pasienter med kraftig hjernerystelse legges inn på sykehus.